Skogsindustrierna är kritiska till Naturvårdsverkets förslag till vägledning av andra kapitlet i miljöbalken

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser är viktiga för samhällsutvecklingen. Vägledning av lagstiftningen kan bidra till detta men tyvärr ser vi att Naturvårdsverkets förslag snarare försvårar processerna.

2 kap. miljöbalken är idag en naturlig del av tillståndsprocessen och behöver inte ytterligare vägledas. Skogsindustrierna anser därmed att vägledningen varken behövs eller bör publiceras. De främsta problemen vi ser med förslaget på vägledning är att den:

  • Riskerar generera mer krav utan ökad miljönytta
  • Vägledningen kan ses som en partsinlaga
  • Intar ett begränsat miljöperspektiv
  • Motverkar regeringens arbete för att förenkla för företag
  • Riskerar åldras med förändrad praxis

Om det ändå finns ett behov av en vägledning ska den vara objektiv, kortfattad och användbar för alla parter.