Yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustriernas yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen nedan.

Särskilda krav på hur reduktionsplikten ska uppfyllas

Skogsindustrierna anser att §4 bör strykas. Motiveringen är att paragrafen är ett onödigt handelshinder som bidrar till att etanolen riskerar bli onödigt dyr på den svenska marknaden. Med den ambitiösa klimatpolitik som Sverige driver inom transportområdet bör man även sträva efter att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt att nå målen.