Synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna ger här sina synpunkter på remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program 2018-2023.

Sammanfattning

Dokumentet är en bra sammanfattning av mål, styrmedel och åtgärder som införts för att förebygga avfall och för att nå en resurseffektiv avfallshantering. Skogsindustrierna håller med om att det idag inte finns behov av nya åtgärder utan att det är betydligt bättre att fokusera på att fortsätta pågående arbete och den fastslagna inriktningen i politiken. Det är vidare positivt att den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet slås ihop till ett dokument. Det ger en bättre överblick över avfallsområdet.