Remissvar: Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Förslaget som Sjöfartsverket har tagit fram visar en tydligare avgiftsstruktur och framförhållningen i processen har varit god. Det är dessutom mycket positivt att Sjöfartsverket har använt sig av en systematiserad metod för att kategorisera varor som lågvärdigt gods och samtidigt utökat antalet varor inom kategorin. Det möjliggör att rundvirke nu kan klassas som lågvärdigt gods och få tar del av rabatten. Vi befarar dock att den miljödifferentiering som Sjöfartsverket föreslagit inte kommer att leda till önskad miljöstyrning. Vidare bör antalet dräktighetsklasser i farledsavgiften utökas för att inte skapa snedvridande tröskeleffekter.