Remissvar: A sustainable bioenergy policy for the period after 2020

Skogsindustrierna har besvarat EU-kommissionens konsultation ”A sustainable bioenergy policy for the period after 2020”. Konsultationen handlar om hur regelverken för bioenergi ska inriktas efter år 2020. Den tar bland annat upp om olika varianter av biomassa ska hanteras, hållbarhetskriterier för bioenergi samt frågor kring hur regelverket för flytande biodrivmedel fungerar.

Skogsindustrierna har svarat på de delar som berör våra medlemmar. Bioenergi är en förnybar energikälla som fortsatt kommer ha en viktig roll. Det är inte bara restprodukter från skog och industri som blir till bioenergi, utan alla produkter från skogen som efter återanvändning och återvinning i ett sista steg kan bli till förnybar bioenergi.