Remissvar: Europeiska kommissionens konsultation” Preparation of a new Renewable Energy Directive for the period after 2020”

Konsultationen handlar om hur förnybarhetsdirektivet har fungerat hittills, stödsystem, effekter på klimat, elproduktion och användning drivmedel med mera. Skogsindustrierna har fokuserat på de delar som bedöms beröra sina medlemmar.