Remissvar: Transportstyrelsens nya avgifter

Transportstyrelsen både höjer och sänker avgifter samtidigt som de diversifierar och förenklar avgifterna. Bättre anpassade avgifter är positivt men avgifterna innebär ändå en kostnadsökning för transporter och tillsammans med andra transportkostnadshöjningar påverkar konkurrenskraften negativt.

Avgiftshöjningar som sker inom transportområdet bör analyseras sammantaget och inte i stuprör, så som föreslagits i den så kallade Jönköpingsdeklarationen. Skogsindustrierna vill även framhålla att regelverk för järnvägen måste förenklas för att underlätta för järnvägen och önskar att Transportstyrelsens marknadstillsyn för järnvägen bli skarpare. Slopandet av avgiften för auktorisation välkomnas och tillsyn av svavel i bränsle måste genomföras på alla fartyg oavsett flagg. Undvik överimplementering av EU-lagstiftning, så kallad gold plating, bör undvikas.

Om du vill läsa underlaget hittar du det här: