Remissvar: Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015

Skogsindustrierna delar slutsatsen att målet, med nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer att nås. Det är rimligt att konstatera att miljömålet som det är definierat inte heller kan nås oavsett vilka styrmedel eller åtgärder som genomförs.