Remissvar: Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Skogsindustrierna välkomnar förslaget om slopandet av 15procentsregeln om HVO (hydrerad vegetabilisk olja).