Remissvar: Förslag till nya virkesmätningsföreskrifter

Skogsindustrierna anser att andemeningen i förslaget till nya föreskrifter totalt sett är bra och rimliga. Det kvarstår vissa otydligheter i förslaget till föreskrifter som vi anser bör hanteras vidare innan föreskrifterna kan träda i kraft.