Remissvar: Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning

Komplettering av Skogsstyrelsens meddelande 2012:2 Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU:s timmerförordning. Skogsindustrierna anser att kompletteringen innebär förtydliganden gällande sanktionering av timmerförordningens bestämmelser vilket är positivt då det ökar förutsägbarhet och rättssäkerhet.