Remissvar: Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - Jakt och viltförvaltning i en ny tid

Skogsindustriernas yttrande avseende delbetänkandet "Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten - Jakt och viltförvaltning i en ny tid" (SOU 2013:71).