Remissvar: Föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

Remiss avseende förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre.