Global konkurrenskraft

80 % av skogsindustrins produkter går på export. Här de viktigaste förutsättningarna för fortsatt global konkurrenskraft.