Debatt Dagens Industri: "Låt skogsägarna bidra till att klimatmålen nås"

– Den svenska skogsnäringen är både biobaserad och cirkulär. Genom en växande skog kan vi tillverka produkter som är bra för klimatet, bidrar till en hållbar konsumtion och återvinns till de slutligen blir biobränsle. När delar i det kretsloppet stöter på olika typer av hinder bryts cirkeln. Det blir ineffektivt - och riskerar också att bli kontraproduktivt för klimatet, skriver Carina Håkansson på DI Debatt.

På DI Debatt lyfter Carina Håkansson skogsnäringens stora positiva klimateffekt - 93 miljoner ton koldioxid per år - och pekar samtidigt på tre viktiga frågor för ett ökat bidrag till en hållbar utveckling:

1. Undanta återvinningen av vätskekartong från avfallsförbränningsskatten.

2. Vi har nått arealmålen för avsättning av skog - nu är det dags att satsa på kvalitet istället för kvantitet i naturvården.

3. Sverige, med regeringen i spetsen, bör ta intiativet till en världsomspännande insats för ökad tillväxt i världens skogar

Läs hela debattartikeln i tidningen Dagens Industri