Debatt:Välfärden växer på träd – Sverige behöver skogsnäringen

Foto: Domsjö Fabriker Lars Winter, vd Domsjö Fabriker

Vi står nu mitt i en valrörelse, men jag har varken anledning eller ambition att ta offentlig ställning för något politiskt parti. Jag vill enbart betona vikten av skogsindustrin för vår välfärd och uppmana de som hamnar i ledande position efter valet att vidta åtgärder för att behålla och utveckla skogsnäringen. Det är skogsnäringen som till stor del finansierar satsningar inom skola och vård. Men det förutsätter att näringen får möjlighet att växa.

Jag har tagit del av beräkningar från Skogsindustrierna som visar den betydelse jobben i skogsnäringen har för att bemanna skolan, vården och omsorgen i Västernorrland. Även om skogsnäringen har stor betydelse i många län är den som allra störst här. Drygt 9 procent av skatterna som betalas in i länets kommuner och landsting kommer från sysselsatta inom skogsnäringen. Tillsammans betalar vi in skatt som kan finansiera 3 800 personer inom offentlig sektor. 3 800 lärare, barnskötare, sjuksköterskor, om du så vill.

För att få rättvisande siffror har Skogsindustrierna räknat in både direkt och indirekt sysselsatta inom skogsnäringen. För vid sidan av de direkta jobben inom skogen och skogsindustrin sysselsätter skogsnäringen många människor indirekt som reparatörer, teknikleverantörer, lastbilschaufförer, servicepersonal och så vidare.

Att skogsnäringen spelar en avgörande roll för att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle, där vi ersätter fossila råvaror med förnybara, vet de flesta idag. Beräkningarna pekar ut den stora betydelsen också för ett socialt hållbart samhälle, för lokal välfärd. Förutom skatteinkomster som finansierar välfärdsjobb skapar skogsnäringen också köpkraft som kommer frisörsalonger, bilverkstäder och andra småföretagare tillgodo.

Domsjö Fabriker är en del av den skogsindustri som bidrar till länets och kommunens välfärd samtidigt som vi även bidrar till bioekonomin genom att tillverka produkter som ersätter dagens oljebaserade. Men för att fortsätta utvecklas krävs en förändrad skogspolitik. I dag skyddas en allt större del av skogen, allt mer skog undantas från brukande. Det skapar en osäkerhet både hos skogsägaren och industrin. Är det värt att investera i sitt skogsbruk och sin industri? Kommer det finnas tillräckligt mycket råvara i framtiden?

Sedan många år är tillväxten större än avverkningen i Sverige. Jag anser att vi måste öka avverkningen, rent av avverka hela tillväxten för att tillgodose behoven hos en skogsnäring med växtvärk. På så sätt kan den i större omfattning bidra till att omsätta bioekonomin och ersätta behovet av fossilt oljebaserade produkter.

Klimatargumenten har hittills inte bitit tillräckligt bra för att få ändring på skogspolitiken. Kan välfärdsargumenten bita bättre? Vi ser ofta en god förståelse för skogsnäringens villkor hos lokala politiker, men vi önskar en bättre förståelse i riksdag och hos myndigheter. Beslut om skogsnäringens villkor som fattas i Stockholm och även i Bryssel, påverkar jobben och välfärden i hela Sverige.

Lars Winter, vd, Domsjö Fabriker