Debatt: Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat

Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik, skriver nio representanter för Industrirådet.

Carina Håkansson och 8 andra företrädare för organisationer i Industrirådet debatterar godsstategi på Altinget

 

... "Handel förutsätter transporter och är beroende av import och export i globala värdekedjor. Industrins vision för godstransporter är ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. Vi vill inte se en politik som begränsar transporter då de är en förutsättning för en fungerande handel. Istället måste politiken fokusera på att effektivisera transporterna och genom incitament för innovation göra dem mindre klimatbelastande."...

I regeringens godsstrategi vill Industrirådet se:

1. En politik som fokuserar på godstransporternas nytta.

2. Riksdagens beslutade transportpolitiska mål realiseras.

3. Ny infrastruktur måste planeras i ett större sammanhang utifrån ett godsperspektiv.

4. Bättre ta tillvara svenskt kunnande inom nya teknologier.

5. Transportsektorns kompetensförsörjning måste stärkas.

6. Effektiva skatter och avgifter som tar hänsyn till konkurrenskraften.

 

Läs debattartikeln i sin helhet på Altingets hemsida.