Vi exporterar klimatnytta

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet.

Det betyder att vi behöver förändra hur vi bor, lever och konsumerar. Men också hur vi producerar det vi behöver – som bostäder, förpackningar, kläder, drivmedel och mycket annat. En växande befolkning behöver en klok global resurshantering. Vi behöver ersätta ändliga råvaror med förnybara. Trä är förnybart.

Skog binder koldioxiden

När skog växer binder den koldioxid som fortsätter lagras i produkter av trä. När vi ersätter produkter av olja med produkter av trä gör skogen som mest nytta. Då minskar vi vår klimatpåverkan och hushållar samtidigt med jordens naturresurser.

Med andra ord, ju mer vi använder vår svenska skog, desto större klimatnytta gör den. Så här kan du bidra till mesta klimatnytta av den svenska skogen.