Ett jobb blir tre

Skogsindustrin är en av de viktigaste branscherna för den regionala sysselsättningen.

Foto: Skogsindustrierna Ett jobb i skogsindustrin skapar två nya jobb

Skogsindustrin hittar du från Everöd i söder till Pajala i norr, från Värmland i väster till Örnsköldsvik i öster. Branschen sysselsätter direkt och indirekt drygt 120 000 människor.

Ett jobb i skogsindustrin ger två nya jobb

För varje jobb skapas ytterligare två jobb hos underleverantörer och i de regionala kluster som bildats runt industrin. Dessutom skapas underlag för samhällsservice som ger ytterligare jobb inom vård, skola, omsorg och handel.

För att skogsindustrin ska kunna fortsätta bidra till jobb och välfärd i hela landet behöver vi goda förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga på marknaden, till exempel genom rimliga skatter, energi- och transportkostnader.  Trygg tillgång på råvara är ytterligare en viktig förutsättning. Så här kan du bidra till en växande bioekonomi.