Bioekonomi - Ja tack!

Den svenska skogsnäringen och den växande bioekonomin har stor betydelse för klimatet, jobben och byggandet - i både stad och land.