Skogsindustrins produkter är samhällskritiska

Med anledning av det nya coronavirusets (covid-19) utbrott i Sverige följer Skogsindustrierna utvecklingen noga och kommer kontinuerligt föreslå åtgärder till regeringen som underlättar för våra medlemsföretag att klara krisen för att kunna fortsätta bidra till välfärd och en hållbar utveckling.

Situationen sätter ljuset på hur avgörande många av skogsindustrins produkter är för ett fungerande samhälle och för människors hälsa. Här följer några exempel på vad vi tillverkar för den svenska marknaden, för EU:s inre marknad och för länder utanför EU:

 • Hygienprodukter i form av munskydd, handsprit, toalettpapper, pappershanddukar, blöjor och en mängd andra engångsprodukter som används inom vård och omsorg.
 • Förpackningar för att skydda och bära ut livsmedel, medicin, hygienartiklar och många andra produkter vi behöver i vår vardag.
 • Bioenergi och grön el till hem, skolor, sjukhus och många andra lokaler.

Skogsindustrin behöver sina medarbetare

 • Det finns en stor oro att förskolor och grundskolor kommer stänga som åtgärd för att minska smittspridningen. Det kommer leda till att medarbetare måste stanna hemma från jobbet och det påverkar i högsta grad produktionskapaciteten.
 • En eventuell utökad skolstängning måste ske med geografisk hänsyn. Stäng inte skolor i regioner med låg smittspridning och ta särskild hänsyn till regioner med omfattande produktion av samhällskritiska produkter och tjänster.
 • Hela skogsnäringens värdekedja måste värnas för att säkra produktion av de samhällskritiska produkterna. För att få fram råvara till hygienartiklar, förpackningar och energi behöver hela skogsindustrin och sågverken kunna producera. Stannar en av värdekedjorna påverkas alla andra.

Fungerande transporter avgörande

 • Transportkedjor påverkas kraftigt av att gränser stängs och sjötransporter ställs in. Hamnar inom EU behöver hållas öppna för att säkerställa fungerande globala handel- och transportflöden.
 • Gränspassager för gods inom EU måste hållas öppna för alla nationaliteter, vilket även inkluderar chaufförer och lastbilar som varit i karantänzoner.
 • Containerfrakter till Asien har varit påverkade sedan flera veckor med längre leveranstider, färre avgångar och högre priser som följd. Brist på tomma containrar är också ett problem.
 • Färjetrafiken med gods till och från Sverige behöver fortsätta, trots avsaknad av passagerare.
 • Besättningar på fartyg från länder utanför EU måste få undantag för inresa till EU.
 • EU:s inre marknad måste fortsätta fungera. Hit levererar svensk skogsindustri 70% av sina produkter samt hämtar del av sina insatsvaror.
 • Just nu fungerar järnvägstransporter inom Sverige och till Europa bättre än normalt, eftersom det är få störningar och färre persontåg på banorna.
 • I dagsläget fungerar inrikes transporter tillfredsställande.