Skogsindustrins produkter är samhällskritiska

Här beskrivs hur coronapandemin påverkar svensk skogsindustri och hur olika åtgärder i samhället påverkar branschen positivt och negativt.

Coronapandemin sätter ljuset på hur avgörande många av skogsindustrins produkter är för ett fungerande samhälle och för människors hälsa. Här följer några exempel på vad vi tillverkar för den svenska marknaden, för EU:s inre marknad och för länder utanför EU:

  • Hygienprodukter i form av munskydd, handsprit, toalettpapper, pappershanddukar, blöjor och en mängd andra engångsprodukter som används inom vård och omsorg.
  • Förpackningar för att skydda och bära ut livsmedel, medicin, hygienartiklar och många andra produkter vi behöver i vår vardag.
  • Bioenergi och grön el till hem, skolor, sjukhus och många andra lokaler.

Skogsindustrin behöver sina medarbetare

  • Det finns en stor oro att förskolor och grundskolor stänger som åtgärd för att minska smittspridningen. Det skulle i sin tur leda till att medarbetare måste stanna hemma från jobbet och det påverkar i högsta grad produktionskapaciteten.
  • En eventuell utökad skolstängning måste ske med geografisk hänsyn. Stäng inte skolor i regioner med låg smittspridning och ta särskild hänsyn till regioner med omfattande produktion av samhällskritiska produkter och tjänster.
  • Hela skogsnäringens värdekedja måste värnas för att säkra produktion av de samhällskritiska produkterna. För att få fram råvara till hygienartiklar, förpackningar och energi behöver hela skogsindustrin och sågverken kunna producera. Stannar en av värdekedjorna påverkas alla andra.

Fungerande transporter avgörande

I nuläget inga kriser i transporterna, men vissa störningar finns främst på exportsidan. Containerfrakter till Asien är kraftigt påverkade med längre leveranstider, färre avgångar och högre priser som följd. Generell brist på containrar, vilket i sig hindrar exporten. Att industrier stänger i Sverige och Europa gör att transportflöden ändras, vilket gör läget oklart och rörigt. Den minskande importen till Sverige med lastbil får till följd att industrin får brist på lastbilar för export. Järnvägstransporter inom Sverige och till Europa fungerar generellt bättre än normalt, till följd av få störningar och färre persontåg.

  • Hamnar inom EU behöver hållas öppna för att säkerställa fungerande globala handel- och transportflöden.
  • Gränspassager för gods inom EU måste hållas öppna för alla nationaliteter, vilket även inkluderar chaufförer och lastbilar som varit i karantänzoner.
  • Färjetrafiken med gods till och från Sverige behöver fortsätta, trots avsaknad av passagerare.
  • Besättningar på fartyg från länder utanför EU måste få undantag för inresa till EU.