Single-use-plastic berör även skogsindustrin

Grundtanken i förslaget till EU-direktiv för engångsmaterial i plast är att minska nedskräpningen i naturen. För att åtgärderna ska bidra till en cirkulär ekonomi krävs en gemensam kraftansträngning i samverkan mellan myndigheter, industri och konsumenter.

Det kommande direktivet Single-Use-Plastic är ett skarpt lagstiftningsförslag för att komma tillrätta med de tio vanligaste engångsprodukterna av plast och fiskeverktyg som skräpar ner vår natur och framförallt våra hav och stränder.

De åtgärder som har förslagits är minskad konsumtion, förbud, produktkrav, märkningskrav, utökat producentansvar, separat insamling av plastflaskor samt förmedla information som bidrar till ett ansvarsfullt konsumtionsbeteende när vi hantera vårt skräp.

Förslaget framhåller också att använda hållbara alternativ till engångsplast, när det är möjligt.
Det kommande direktivet påverkar skogsindustrin eftersom våra fiberbaserade produkter vanligtvis har en barriär av plast i de fall produkterna är avsedda för kontakt med vätska eller feta livsmedel, till exempel engångsmuggar, matbehållare och dryckesförpackningar.

Skogsindustriernas åsikter om förslaget:

  • Vi instämmer med grundtanken i förslaget att minska nedskräpningen i naturen. Vi ska ha en hög grad av insamling och materialåtervinning av alla materialslag både inom EU och globalt I Sverige har vi kommit en bra bit på väg.
  • Vi ser att förslaget kan komma att gynna engångsprodukter som är tillverkade av ett enda material, eftersom de i dagsläget generellt är lättare att materialåtervinna. Det kan till exempel leda till att vi i handeln får fler juiceförpackningar i plast än i material som är tillverkade av förnybar och fossilfri råvara. Det är viktigt att klimatnytta finns med som en lika viktig aspekt som fungerande insamlings- och återvinningssystem i direktivet.
  • Det finns en del otydliga definitioner i förslaget som kan ge utrymme för tolkningar. Vi ser att olika tolkningar kan skapa handelshinder mellan medlemsstaterna och även ge olika förutsättningar för strategisk forskning och utveckling för industrin.
  • Redan tidigt i framtagningsprocessen för direktivet har det fått stor medial uppmärksamhet. Det har gett en ökad medvetenhet om att "enkla produkter" som plastsugrör kan orsaka stor miljöpåverkan. Om medvetenheten leder till ökad efterfrågan av alternativa material kommer det öka skogsindustrins möjligheter att bidra.

Var ligger frågan just nu?

Trialogen har nu nått en överenskommelse och nästa steg är att den formellt ska godkännas av EU-parlamentet och rådet, vilket troligen kommer att ske i slutet av första kvartalet 2019.

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter att den har publicerats i EU:s officiella tidskrift och övergångstiden för medlemsstaterna är 2 år.