Single-use-plastic berör även skogsindustrin

Grundtanken i EU-direktivet för engångsmaterial i plast är att minska nedskräpningen i naturen. För att åtgärderna ska bidra till en cirkulär ekonomi krävs en gemensam kraftansträngning i samverkan mellan myndigheter, industri och konsumenter.

Direktivet Single-Use-Plastic innebär förbud eller minskad användning av de tio vanligaste engångsprodukterna av plast och fiskeverktyg som skräpar ner vår natur och framförallt våra hav och stränder. Direktivet påverkar skogsindustrin på flera sätt. Dels för att man pekar på förnybara material som alternativ till fossil plast och dels genom att fiberbaserade engångsmaterial som är avsedda för vätska eller feta livsmedel vanligtvis har en barriär av plast, till exempel engångsmuggar, mattråg och dryckesförpackningar.

Skogsindustriernas åsikter om direktivet:

  • Vi instämmer med grundtanken i direktivet att minska nedskräpningen i naturen. Vi ska ha en hög grad av insamling och materialåtervinning av alla materialslag både inom EU och globalt I Sverige har vi kommit en bra bit på väg.
  • Det finns en del otydliga definitioner i direktivet som kan ge utrymme för tolkningar. Vi ser att olika tolkningar kan skapa handelshinder mellan medlemsstaterna och även ge olika förutsättningar för strategisk forskning och utveckling för industrin.
  • Plastens nedskräpning har fått stor medial uppmärksamhet. Det har gett en ökad medvetenhet om att "enkla produkter" som plastsugrör kan orsaka stor miljöpåverkan. Om medvetenheten leder till ökad efterfrågan av alternativa material kommer det öka skogsindustrins möjligheter att bidra.

Var ligger frågan just nu?

EU-parlamentet godkände direktivet den 27 mars. Direktivet träder i kraft 20 dagar efter att den har publicerats i EU:s officiella tidskrift och övergångstiden för medlemsstaterna är 2 år.