Engångsplastdirektivet berör även skogsindustrin

Värna fungerande återvinningsprocesser och underlätta utvecklingen av nya material. Det är Skogsindustriernas viktigaste inspel till utredningen om genomförandet av engångsplastdirektivet.

Direktivet för engångsplast är antaget i EU och ska nu implementeras i Sverige under 2021. Syftet med  direktivet är att minska nedskräpningen. Det innehåller förbud eller minskad användning av de tio vanligaste engångsprodukterna av plast och fiskeverktyg som skräpar ner vår natur och framförallt våra hav och stränder.

I utredningen kommer även andra möjliga åtgärder utredas, tex att öka insamlingskrav och återvinning och se över vilka förnybara eller återvunna material som bör ersätta de engångsprodukter som kommer finns kvar framöver.

Skogsindustrierna summerar sina inspel till utredningen i två punkter:

  • Värna dagens fungerande återvinningsprocess för engångsmaterial av papper som har en tunn barriär av plast
  • Skapa tydlighet kring vilka material som omfattas av direktivet. Det är av avgörande betydelse för forskning och utveckling av nya alternativa material till plast.
  • Tillämpa den kommande vägledningen för engångsplastdirektivet som håller på att tas fram av EU-kommissionen. Sverige bör inte avvika från EU:s definitioner utan bidra till att lagstiftning och krav blir harmoniserade inom EU.