Viktiga prioriteringar i det nationella skogsprogrammet

Foto: Skogsindustrierna Närbild gran

Sverige ska få ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Här har Skogsindustrierna en nyckelroll.

Under de senaste åren har regeringen arbetar i dialog med de agrara näringarna, organisationer och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Mårten Larsson från Skogsindustrierna har suttit som ordförande i en av de fyra arbetsgrupperna. I september 2016 överlämnades de fyra slutrapporterna som nu är ute på remiss. Regeringen avser att återkomma med en proposition.

Skogsnäringens prioriteringar i arbetet med att ta fram en sammanhållen skogspolitik kan sammanfattas så här:

  • Värna äganderätt och skogspolitiken med frihet under ansvar
  • Stärk skogsindustrins konkurrenskraft. Hur vi väljer att utforma vår infrastruktur och kostnaden för transporter spelar stor roll på skogsindustrins konkurrenskraft.
  • Öka andelen trä i byggandet som bidrar till låga utsläpp i produktion, sprider ut arbetstillfällen i byggsektorn i hela landet och skapar förutsättningarna för att binda kol i lång tid.
  • Öka innovationstakten. Utveckla nya produkter, material och värdekedjor som kan ersätta fossilberoendet med förnybara material, produkter och processer.
  • Öka tillgången till skogsråvara genom ett hållbart skogsbruk som ger en förutsättning för en växande bioekonomi.
  • Öka förståelsen för skogens roll i klimatarbetet och att en aktiv förvaltning av skogen är nödvändig för att nå maximal klimatnytta.