Förnybartdirektivet ska nu in i den svenska verkligheten

EU har beslutat om förnybartdirektivet och senast den 30 juni 2021 ska länderna ha fört in det i sina egna regelverk. Skogsindustrierna har arbetet för att direktivet ska följa sitt huvudsyfte – att gynna förnybar energi. Nu gäller det att inte krångla till det vid införandet i Sverige.

Under 2018 kom parlamentet, medlemsstaterna och kommissionen fram till en slutgiltig överenskommelse för förnybartdirektivet. Den stora nyheten är att det kommer införas hållbarhetskriterier för fast bioenergi. Hållbarhetskriterierna för produktion handlar om att säkerställa att råvaran är laglig, att skogen återplanteras och bibehåller sin långsiktiga produktion, att områden avsatta för naturskydd skyddas och att man tar hänsyn till biologisk mångfald och markens kvalitet.

Skogsindustriernas bedömning är att den bioenergi som produceras i Sverige kommer att klara kriterierna, men aktörerna behöver se till att de kan visa var bioenergin kommer från samt verifiera detta, vilket kommer innebära ökad byråkrati.

Hållbarhetskriterierna för reduktion av växthusgaser införs för att säkerställa att biomassan verkligen är bättre än fossila alternativ. Det kommer att införas regler som ställer högre krav på nya anläggningar när det gäller minskning av växthusgaser. Stora elproduktionsanläggningar kommer även behöva vissa på hög effektivitet.

Direktivet har ett antal nya målsättningar bland annat ska EUs andel av förnybar energi år 2030 vara minst  32 % och medlemsländerna ha minst 14 % förnybar energi i transportsektorn. Detta kan uppfyllas med förnybar el eller biodrivmedel, men man får max räkna med 7 % grödebaserade biodrivmedel som till exempel majsetanol eller rapsdiesel. För så kallade avancerade biodrivmedel, som till exempel talldiesel eller andra drivmedel som produceras av skogsindustrins rester, ska länderna minst använda 0,2% år 2022, 1 % år 2025 och 3,5 % år 2030. Siffrorna kan verka låga men om man ser till hur produktionen är idag och hur stort behovet av drivmedel är i Europa så är det rejäla höjningar.

Skogsindustrierna, den svenska regeringen och andra aktörer arbetade hårt för att få till en bra uppdatering av förnybartdirektivet. Nu gäller det att vi tillsammans ser till att föra in det på ett klokt sätt i de svenska regelverken så att den förnybara energin kan gynnas utan att det skapas onödig byråkrati.