Färskfiber är en del av den cirkulär ekonomin

Foto: Skogsindustrierna Cirkulär ekonomi, kretslopp

Cirkulär ekonomi står högt upp på mångas dagordningar just nu, bland annat EU:s. Träfibern är en förnybar råvara som ingår i ett evigt kretslopp med start i fotosyntesen. Mer cirkulärt än så kan det knappast bli.

Just nu ligger frågan om cirkulär ekonomi på EU:s dagordning i och med att direktiven för avfall, förpackning och deponi omförhandlas. Här är skogsindustrins ingångsvärden att lagstiftaren måste se färskfibrer och returfiber som två likvärdiga råvaror, som båda har en självklar plats i den cirkulära ekonomin. En träfiber kan återvinnas sju gånger, sedan är den uttjänt och går till bioenergi. I huvudsak är det de nordiska länderna som står för färskfiberflödet inom EU, medan länderna på kontinenten återanvänder vår fiber.

Parlamentet har ställt sig positiva till att främja biobaserade förpackningar, vilket vi såklart välkomnar. Om vi vill att bioekonomin ska växa riskerar dock återvinningsmålen för förpackningar att bli alldeles för höga. Hänsyn måste tas till att vårt land är glesbefolkat och har långa transportsträckor till fabriker som kan använda materialet och göra nya produkter. För pappers- och kartongförpackningar är återvinningen hög redan idag i Sverige och att skruva upp mot föreslagna 90 procent är orealistiskt. För träförpackningar är de föreslagna målen på mellan 60 och 80 procent ännu svårare att uppnå eftersom vi har en alltför liten skivindustri i Sverige som kan ta hand om materialet. I stället kan uttjänta träförpackningar göra stor nytta som bioenergi, efter att de återanvänts en mängd gånger.

Längst ner på sidan hittar du Skogsindustriernas ståndpunkter inför förändringar i EU-direktiven Avfallsdirektivet och Förpackningsdirektivet som förhandlas inom EU just nu.

Producentansvar

Inom ramen för cirkulär ekonomi är frågan om vilket system som är bäst lämpad för insamling för återvinning aktuell. Denna fråga diskuteras både i Sverige och EU. Skogsindustrierna vill behålla producentansvaret för Sverige då vi menar att om man är ansvarig för kostnaden för återvinning måste man även kunna ha möjlighet att kunna styra över utformningen av systemet.