Inför ett tillräckligt stort vägnät för 74-tons lastbilar

Foto: Skogsindustrierna Lastbil 74 ton

Riksdagen har gett klartecken till att tillåta 74-tons lastbilar. En majoritet i riksdagen vill även att det ska vara vägens bärighet som ska avgöra om den ska ingå i vägnätet för tyngre lastbilarna. Nu ser Skogsindustrierna fram emot Trafikverkets implementering av beslutet och önskar samtidigt högre implementeringstakt.

Riksdagen har sagt ja till regeringen föreslag att införan en ny bärighetsklass, kallad BK4, som möjliggör färd med 74-tons lastbilar i propositionen Godstrafik från och med 1 juli 2017. Samtidigt beslutade riksdagen att det endast ska vara vägens bärighet, det vill säga vägens förmåga att bära trafik, som ska vara avgörande. Mandatet att peka hur vägar har Trafikverket, som också bestämmer i vilken takt vägnätet ska utvecklas. De första vägarna väntas öppna för trafik 1 juli 2018.

Trafikverket har själva angett att de vill att hela det statliga vägnätet ska bli BK4, men samtidigt menar det att det kan ta två planperioder vilket betyder år 2041. Det första vägnätet som öppnas 2018 omfattar 12 procent av det statliga vägnätet. Tidigare redovisade Trafikverket, i ett regeringsuppdrag 2016, ett vägnätet som motsvarade endast åtta procent av det allmänna vägnätet.

Skogforsk har, på Skogsindustriernas uppdrag, analyserat regeringsuppdraget och kommit fram till att endast två procent av skogsbrukets transporter i så fall hade möjlighet att transporteras med 74-tons lastbilar. Läs mer i Skogforsks analys av föreslaget BK4-vägnät.

För att skogsindustrins ska kunna effektivisera sina transporter, sänka utsläpp, och använda 74-tons lastbilar behöver ett större vägnät klassas som BK4. Skogsindustrierna efterlyser en högre ambitionsnivå av implementeringen av BK4.

Finland har gått före

Redan i oktober 2013 höjde Finland sin maximala bruttovikt för lastbilar till 76 ton. I Finland har 76 ton införts på hela vägnätet med skyltar för vägavsnitt och broar med sämre bärighet. Vi behöver ett liknande beslut i Sverige med ett stort vägnät för att stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Erfarenhet av tyngre lastbilar är god

  • Minskade utsläpp med cirka 10-15 %
  • Färre lastbilar på vägarna
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Smartare användning av infrastrukturen
  • Lägre logistikkostnader
  • Stärker svensk konkurrenskraft

Läs mer om 74-ton

Hur kan vi sänka utsläppen med effektivare transporter?