Valenkät: Byggande i trä

Har tar vi reda på om och i så fall hur partierna vill öka träbyggandet i Sverige.

1. Har ni förslag som bidrar till att öka trähusbyggandet? I så fall vilka?

S.png Socialdemokraterna

Ja.

Vi vill bland annat. införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

M.png Moderaterna

Ja.

Vi vill skapa förutsättningar för att öka tillväxten och produktionen i skogen. Då räcker skogen till fler skogsprodukter, som ersätter produkter som är mer fossilintensiva, till exempel vid byggandet av hus.

SD.png Sverigedemokraterna

Ja.

C.png Centerpartiet

Ja.

Centerpartiet vill utreda behovet av särskilda stimulanser för att öka byggandet av flerfamiljshus i trä samt öka dialogen mellan politiker, myndigheter och bygg- och anläggningsbranschen för att stimulera byggprocesser som minskar koldioxidutsläpp.

Byggandet i Sverige svarar för en betydande del av koldioxidutsläppen och det bästa vi kan göra med vår skog är att använda den för långsiktiga investeringar, som till exempel att bygga hus då trä kan ”suga upp” koldioxid från atmosfären och lagra den i beständiga byggnader.

V.png Vänsterpartiet

Ja.

Vi vill bland annat införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

KD.png Kristdemokraterna

Ja.

Ett konkret sätt att öka trähusbyggandet är att bygga fler småhus, ca 90 procent av alla småhus byggs nämligen i trä. Det är kommunerna som har planeringsansvaret men för att det ska byggas fler småhus vill vi införa en planeringsstimulans till de kommuner som utökar sin planläggning av mark för småhus. Det är ett bra sätt att möta efterfrågan, då en majoritet vill bo i småhus, samtidigt som det bidrar till ökat byggande i trä.

L.png Liberalerna

Ja.

Vi vill bland annat införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

MP.png Miljöpartiet

Ja.

I regering har vi tagit fram en nationell inriktning för träbyggande, för att öka träbyggande och minska utsläppen från byggsektorn. Vi vill främja serietillverkning av trähus och byggelement i trä och att minst hälften av alla flerbostadshus byggs med trästomme år 2025.

2. Ska byggnormer och kommunal planering främja trä som byggnadsmaterial?

På en skala från 1 till 7 där 1 = Inte alls, och 7 = I hög utsträckning