Valenkät: Återvinning och cirkulär ekonomi

Här tar vi reda på om politiken vill lagstifta för att öka användningen av förnybara material.

1. Vill ni använda lagstiftning, eller andra styrmedel, för att snabba på omställningen till förnybara material?

S.png Socialdemokraterna

Ja

M.png Moderaterna

Ja

SD.png Sverigedemokraterna

Ja.

C.png Centerpartiet

Ja

V.png Vänsterpartiet

Ja

Vi vill bland annat. inrätta statligt stöd för cirkulär ekonomi, öka kraven på producenterna och göra det kostsammare att använda jungfruliga råvaror än återvunna.

KD.png Kristdemokraterna

Ja

I grunden är detta upp till kommunen. Men vi vill uppmuntra den som bygger att välja det material med minst klimatpåverkan, där trä har en stor fördel.

L.png Liberalerna

Ja

Principen är att den som förorenar ska betala. Avgifter på utsläpp och uttag av ändliga resurser är det mest effektiva styrmedlet för att styra mot en hållbar resursanvändning.

MP.png Miljöpartiet

Ja. 

2. Påstående: Ett krav på en viss mängd återvunnet material i produkter bör införas.

På en skala från 1 till 5 där 1 = Instämmer inte alls, och 5 = Instämmer i hög grad