Valet 2022

Vilka ståndpunkter kommer forma svensk skogs- och industripolitik nästa mandatperiod? Var går skiljelinjerna mellan partierna?

Skogsindustrierna har bett riksdagspartierna besvara en enkät som spänner från skogsbruk och skogsindustri till hållbar utveckling. Här redovisar vi svaren. Stort tack till alla partier för er medverkan!