Forum för Bioekonomi under Skogsnäringsveckan 2020

Med respekt för det rådande världsläget kommer vi att genomföra årets Forum för Bioekonomi som planerat den 21 april i livesänd upplaga.