Forum för Bioekonomi under Skogsnäringsveckan 2020

Skogsindustrierna arrangerar årligen Forum för bioekonomi under Skogsnäringsveckan. Här möts och diskuterar bransch och samhällsintressenter aktuella frågor.