Konjunkturrapporter

Ett par gånger om året publicerar Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna en gemensam global konjunkturrapport. Här bedöms hur utvecklingen påverkar svensk basindustri i allmänhet och skogsindustrin i synnerhet.