Sågade trävaror

Mer än hälften av timret från de svenska skogarna går till sågverken. Här bearbetas stockarna till olika sorters byggvirke och virke till snickeriindustrin, för att sedan gå på export i mycket hög utsträckning.

Byggvirke

Byggvirke är oftast tillverkat av gran och används, som namnet avslöjar, till väggar, golv, bjälklag och tak i hus med bärande trästomme, sporthallar och träbroar. Ska det ingå i en bärande konstruktion, som till exempel takstolar, bjälklag och väggar används konstruktionsvirke som är indelat efter hållbarhetskriterier. För större dimensioner används ofta limträ. Det består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller som limmas samman till stora konstruktionselement.

Snickerivirke

Snickerivirke används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor, inredningar och golv. Till snickerivirke används vanligen furu, dels på grund av dess goda möjlighet att bearbetas till god ytkvalitet, dels på grund av kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark. 

Biprodukter vid sågning

Vid sågningen av timret får man bark, sågspån och flis som biprodukter. Sågspån används i huvudsak som råvara för tillverkning av spånskiver och bränslepellets, men även till cellulosaindustrin. Flis går till produktion av pappersmassa eller till uppvärmning. Barken används till barkmull, men framför allt blir även detta till bränsle i fjärrvärmeanläggningar eller till sågverkens egen uppvärmning av till exempel virkestorkarna.