Papper och kartong

Av den massa som produceras i Sverige används 70 % av integrerade massa- och pappersbruk, som pumpar massan direkt vidare till pappers- och kartongfabriker. Resterande produktion säljs på den öppna marknaden.

För att kunna tillverka papper och kartong av en viss kvalitet blandas vanligen massor framställda enligt olika metoder och av olika slags fibrer med varandra. Till största delen används nyfiber – ca 15 % av den totala fiberförbrukningen utgörs av returfiber.

Tillverkningen av förpackningspapper och kartong är ungefär lika stor som tillverkningen av tryckpapper. Trähaltigt tryckpapper betyder att papperet innehåller mekanisk massa. Mjukpapper utgör en mindre del. Vid tillverkningen görs tillsatser för att få fram speciella egenskaper, till exempel bestryks papper för högre ytjämnhet och glans.

Vad skiljer kartong från papper?

Steget från papper till kartong är inte stort. Det finns inga riktigt klara definitioner av hur kartongpapper skiljer sig från vanligt papper. Men det finns två kriterier som gäller i de flesta fall:

  • Ytvikten är oftast högre än 150 g/m2
  • De flesta kartongprodukter är sammansatta av olika skikt

Kartong- och förpackningspapper kan delas in i tre huvudgrupper:

  • kartong 
  • förpackningspapper 
  • specialkartong

Två typer av fibrer används i kartong:kemiskt och mekaniskt behandlade fibrer. Mekaniska fibrer är korta och styva och ger en kartong som är styv och har hög bulk. Med bulk menas att kartongen innehåller mycket luft och alltså inte är så fibertät. Kemiska fibrer är långa och flexibla och ger en kartong som är stark och kompakt.