Produkter

Skogsindustrins produkter är tillverkade av en förnybar råvara. De spelar en viktig roll i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Klimatsmarta träbyggnader, smarta förpackningar, textilfibrer och biobränslen är några exempel.