Genomskinligt trä

Forskare vid Wallenberg Wood Science Center (WWSC) har utvecklat ett transparent träfaner som har potential att användas i en mängd applikationer. Det nya materialet kan komma att användas som en komponent i solceller, som ett alternativ till traditionellt glas men även som ett faner där materialet fungerar som glaset i ett växthus och utnyttjar solenergin. Materialet har även fördelen av att vara både billigt, hållbart och relativt lätt.

Reducerar energikonsumtionen

Lösningen har stor potential att bidra på ett avgörande sätt när det gäller att reducera energikonsumtionen. Den tänkta applikationen är en innovation där man kombinerar fanerets förmåga att släppa igenom ljus och att ha potential att fungera som en beståndsdel i solceller samt utnyttjar dess lastbärande egenskaper. Denna teknik har även stor potential när det gäller att dra nytta av träets låga kostnad och dess fördel som förnyelsebar och biobaserad råvara, i synnerhet då detta ger potential att täcka stora ytor med kostnadseffektiva solceller.

Träet blir transparent

Tillverkningsprocessen går till så att man på kemisk väg tar bort ämnet lignin ur träet, som då blir vitt. Nästa steg är att träet impregneras med en transparent polymer. Man uppnår på så sätt de önskade egenskaperna. De nästa stegen är att hitta lösningar för uppskalning samt att utveckla tekniken för att öka materialet transparens ytterligare.

Läs mer om projektet hos KTH