Forskningsinstitut

Flera svenska forskningsinstitut bedriver forskning med koppling till skog, skogsindustri och bioekonomi. Här ger vi några exempel på framträdande forskningsinstitut.

RISE - Research Institutes of Sweden

Rise är ett oberoende statligt forskningsinstitut som har ambitionen att i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Rise har flera har flera divisioner som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen.

Skogforsk

Är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, samfinansierat av skogsnäringen och staten. Skogsforsk bedriver forskning inom hela skogsbrukets värdekedja och har som ambition att ny kunskap ska bli tillämpat i det svenska skogsbruket.

IVL – Svenska Miljöinstitutet

IVL grundades 1966 gemensamt av stat och näringsliv och samfinansieras av båda parter. IVL arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Huvudsätet är i Sverige men man bedriver även forskning- och utvecklingsverksamhet på ett internationellt plan.