Transporter

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet transporter nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Näringslivets landtransporter 2016, inrikes
  2. Skogsnäringens andel av näringslivets transporter 2016, inrikes
  3. Skogsnäringens transportmedel 2016, inrikes
  4. Skogsnäringens transportmedel 2016, inrikes
  5. Medeltransportavstånd vid skogsnäringens landtransporter 2008-2016
  6. Avstånd vid skogsnäringens vägtransporter 2016, inrikes
  7. Det svenska vägnätet