Sveriges skogar

Foto: Skogsindustrierna Sveriges skogar 2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet Sveriges skogar nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Svenska virkesförrådets utveckling
  2. Tillväxten är större än avverkningen
  3. Certifiering
  4. Skogsmarkens fördelning på ägarkategorier
  5. Skogsindustrins virkesförsörjning 2016
  6. Världens skogar
  7. Virkesanvändning i världen
  8. Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel
  9. Utsläpp av växthusgaser 2015 från olika markanvändningar i Sverige