Miljödatabasen

Diagram på skärm

Det krävs ingen inloggning för att ta del av rapporterna i Skogsindustriernas miljödatabas.

Gå till miljödatabasen

Skogsindustriernas miljödatabas tjänar många syften:

  • Den är ett verktyg för branschen i vårt hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går.
  • Statistiken används som underlag för remissvar från Skogsindustrierna och för branschens kontakter med departement och myndigheter.
  • En delmängd av uppgifterna läggs ut publikt och ger intressenter möjligheter att se vårt miljöarbete. Öppenhet med data upplevs som positivt av omvärlden.

Om du är medlem och vill registrera uppgifter i databasen, loggar du in här.