Massa & pappersindustrin

Foto: Skogsindustrierna Massa och pappersindustrin 2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet massa och pappersindustrin nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

 • Papper 1980-2017. Produktion och leveranser
 • Marknadsmassa 1980-2017 Produktion och leveranser
 • Pappersproduktion i Sverige 2017
 • Produktion och export av papper 2017
 • Produktion av marknadsmassa i Sverige 2017
 • Produktion och export av massa 2017
 • Pappersleveranser till vissa marknader 2017
 • Massaleveranser till vissa marknader 
 • Export av papper, fördelad på produktslag
 • Export av massa, fördelad på produktslag
 • Sveriges export av papper 2017
 • Europa är skogsindustrins huvudmarknad 2017
 • Struktur - tillverkning av papper 2017
 • Struktur- tillverkning av marknadsmassa 2017
 • Pappersproduktion 2015-2017
 • Massaproduktion 2015-2017
 • Strukturutveckling massa och papper 1980-2017, sammanfattning
 • Strukturutveckling Papper 1980-2017
 • Strukturutveckling Massa 1980-2017