Klimatet

Foto: Skogsindustrierna Statistik klimatet

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet klimatet nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor
  2. Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar i Sverige
  3. Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel
  4. Koldioxidutsläpp per ton avsalumassa och papper