Internationellt

Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet internationellt nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

 1. Världens ledande exportörer 2016
 2. Sveriges andelar av världens: 
 3. Världens skogar 2010
 4. Virkesanvändning i världen 2010
 5. Pappersproduktion i världen 2016, region
 6. Pappersproduktion i världen 2016, kvalitet
 7. Massaproduktion i världen 2016, region
 8. Massaproduktion i världen 2015, kvalitet
 9. Produktion och export av papper 2016
 10. Produktion och export av massa 2016
 11. Förbrukning av papper i Europa 2016, leveranser
 12. Förbrukning av papper i Europa 2016, kvalitet
 13. Råvaruanvändning vid pappersproduktion i Europa 2016
 14. Återvinning av pappersprodukter 2016
 15. Världens produktion av sågade barrträvaror 1960-2015
 16. Produktion av sågade trävaror 2014
 17. Export av sågade trävaror
 18. Förbrukning av barrträvaror 2014
 19. Strukturen i pappersindustrin 2016
 20. Papperskonsumtion per capita 2016
 21. Nettohandel av papper i olika regioner 2016
 22. Nettohandel av massa i olika regioner 2016
 23. Världens produktion av papper 1961-2016