Hållbarhet

Foto: Skogsindustrierna Certifierade miljöledningssystem 2000-2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet hållbarhet nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  • Utgifter för miljöskydd 1999-2016 inom massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin
  • Certifierade miljöledningssystem 2000-2017. Andel av svensk produktion av massa, papper respektive sågade trävaror
  • Lösta organiska ämnen (COD) 1978-2017. Utsläpp från svenska massa- och pappersbruk
  • Klorerad organisk substans (AOX) 1978-2017. Utsläpp från svenska massa- och pappersbruk
  • Svavelutsläpp 1978-2017 från svenska massa- och pappersbruk
  • Ökad produktion och minskade utsläpp. Massa- och pappersbruk 1990-2017