Bioenergi

Foto: Skogsindustrierna Statistik bioenergi

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet bioenergi nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Bränsleförbrukning 2016, massa-, pappers- och pappersvaruindustri och grafisk och annan reproduktionsindustri
  2. Årlig bränsleförbrukning i massa- o pappersindustri, 1990- 2016
  3. Bränsleförbrukning i massa- o pappersindustri, per kvartal 1990- 2017 kv3
  4. Produktion av biodrivmedel från skogsråvara 2011-2017 enhet GWh
  5. Biodrivmedel i vägtrafiken 1998-2015
  6. Leverans av träbränsle år 2015, GWh