Bli medlem

Tillsammans blir vi starkare. Med många medlemmar får vi större tyngd när vi driver intresse- och marknadsföringsfrågor för branschen skogsindustrin.

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Som medlem i Skogsindustrierna är du med och påverkar de näringspolitiska frågor vi driver mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och Europa.

Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera. Vi deltar i debatter, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som rör branschens utveckling och konkurrenskraft. Vi har en tät dialog med våra medlemsföretag genom arbetet i våra kommittéer.

Som enskilt medlemsföretag får du dessutom tillgång till marknadsstatistik, juridisk service och ekonomiska analyser. Du har också möjlighet att delta i våra större event, som till exempel Skogsnäringsveckan - en mötesplats mellan skogsnäringen och beslutsfattare. 

Som medlem får du också tillgång till de miljöforskningsrapporter som utarbetats inom Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL. Genom Svenskt Trä, som är en del av Skogsindustrierna, kan du också engagera dig i arbetet för att öka den globala användningen av trä.

Är ditt företag intresserade av att bli medlemmar? Kontakta vår medlemsadministratör.