Afrikansk svinpest konstaterat i Sverige

Foto: Mostphotos / Sirpa Ukura

Sveriges första fall av afrikansk svinpest konstaterades den 6 september. I dagsläget har Jordbruksverket fastställt en smittad zon som sträcker sig över Fagersta kommun och intilliggande kommuner. För dig som äger skog och mark inom dessa skyddsområden, och/eller vistas inom området gäller omfattande restriktioner.

Alla former av skogsbruksåtgärder förbjuds nu på de skyddsområden som Jordbruksverket upprättade under torsdagen. Fordon och maskiner som har använts i dessa områden ska rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur smittad zon.

Afrikansk svinpest är mycket smittsam och dödlig virussjukdom. Den kan drabba både vildsvin och tamgrisar. Smittan förekommer i flera länder i Europa. Därför uppmanas alla som rör sig i skog och mark att rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om döda vildsvin i skogen.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet.

Nuvarande restriktioner:

  • All typ av jakt av alla arter av vilt är förbjuden.
  • Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark är förbjudna.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder är förbjudna.
  • Det är förbjudet att släppa hundar lösa.
  • Det är förbjudet att som obehörig vistas i vildsvinshägn eller inhägnader för tamgrisar.

Läs mer:

Jordbruksverket

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

SVA

Rapportera vilt

Om övervakningen av ASF - SVA