Klimatsmarta produkter

Produkterna från skogsindustrin spelar en viktig roll i omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi. Träbyggnader, förpackningar, textilfibrer och biobränslen är några exempel.