Framtidens förpackningar

Framtidens förpackningar bidrar till en mer hållbar värld

En tredjedel av all mat som produceras årligen i världen går till spillo eller slängs. Förpackningar kan spela en stor roll när det gäller att minska matsvinnet.

Nya och innovativa förpackningar kan spela en avgörande roll för en mer hållbar värld.Läs mer om förpackningarna roll när det gäller att minska matsvinnet här.

Framtidens förpackningar minskar matsvinnet

Filmen är finansierad av Skogsindustrins Forskningsstiftelse