Forskningskartan

En karta över skoglig- och skogsindustriell forskning i Sverige

Forskningen kring skogliga- och skogsindustriella frågor är av centralt intresse för skogsindustrin. Med en ökad satsning på forskning blir skogsnäringen motorn i Sveriges fossilfria bioekonomi. För att få ett bra underlag för diskussioner om forskningens finansiering har Skogsindustrierna samlat in information om skoglig och skogsindustriell forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige. Informationen har sammanfattats i en digital Forskningskarta som du kan ta del av nedan.

En digital karta för nya samarbeten

Den digitala forskningskartan vill skapa nya möjligheter till nya samarbeten och kontakter. I kartan forskningsaktörernas allmänna inriktning, styrkefaktorer och speciella kompetens att presenteras. Posterna har även kategoriserats med hjälp av de områden som Forskningsagendan 4.0 definierar som centrala för att utveckla den skogliga- och skogsindustriella sektorn som helhet. Ta del av hela Forskningsagendan här.

Öppna forskningskartan i helskärm här.