Forskning och innovation

Forskning och innovation för att driva tillväxt i världens bioekonomi står högt upp på agendan för både skogsindustrin och politiken. Här kan du lära om nya innovationer och om skogsindustrins syn på hur forskningspolitiken i Sverige och Europa behöver utvecklas framåt.