Forskning och innovation

Forskning och innovation driver tillväxt i världens bioekonomi. Här kan du lära om nya innovationer och om skogsindustrins syn på hur forskningspolitiken i Sverige och Europa behöver utvecklas framåt.